เป้าประสงค์ (GOAL)

เป้าประสงค์  (GOAL)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

          1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          2.  ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพด้วยการนำเทคโนโลยีและการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

          3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความเข้มแข็งเป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพสู่โรงเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: