วิสัยทัศน์ (VISION)

วิสัยทัศน์ (VISION)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

 

              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ตระหนักในคุณค่าสังคมและวัฒนธรรม   ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: