ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผลงานครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เกียรติบัตรและรางวัลที่ครู-บุคลากรได้รับ  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๗

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เกียรติบัตรและรางวัลที่นักเรียนได้รับ  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี ๒๕๕๗

รางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ วันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๗

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: