Monthly Archives: พฤศจิกายน 2012

บทกลอน “บุคลากรครูภาษาไทย” โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร โดย คุณครูบัณฑิต การินทร์

บทกลอน  “บุคลากรครูภาษาไทย”  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

   โดย คุณครูบัณฑิต   การินทร์

        สักวา  วิภาภรณ์  สอนยอดเยี่ยม 

และเต็มเปี่ยม  ด้วยน้ำใจ  ที่มากหลาย

ได้พึ่งพิง  ทั้งครู  หญิงและชาย

เป็นที่หมาย  ฝากชีวิต  จิตวิญญาณ

เอื้ออารี  เอาใจใส่  ในน้องพี่

สามัคคี  ร่วมรัก  สมัครสมาน

ขอคารวะ  ขอประนม  ก้มกราบกราน

ชั่วกาลนาน  ให้อยู่เย็น  เป็นสุขเอย

 

 

        สักวา  กรรณิการ์  มีค่ายิ่ง

มีทุกสิ่ง  เป็นแบบอย่าง  ทางสร้างสรรค์

เป็นหัวหน้า  ที่มีค่า  คุณอนันต์

คนสำคัญ  ภาษาไทย  ลืมไม่ลง

ทำงานดี  มีค่า  ราคานัก

ใครได้ทัก  ต้องจำได้  ไม่ลืมหลง

ขอให้มี  ความสุข  ดั่งจำนง

ต้องประสงค์  สิ่งใดใด  ให้ได้เอย

 

        สักวา  ครูภาณี  มีเสน่ห์

มองแล้วเท่  สมส่วน  ตามสมัย

คนเสียงดี  ที่ร้องเพลง  เก่งกว่าใคร

และจริงใจ  กับทุกคน  จนเขาลือ

พูดจาดี  ไพเราะ  เสนาะนัก

หลายคนทัก  เพราะอยาก  รู้จักชื่อ

ขอให้มี  ชื่อเสียง  เลื่องระบือ

คนนับถือ  ทั่วถิ่น  แผ่นดินเอย

 

        สักวา  ครูเปลื้อง  ปราดเปรื่องนัก

คนรู้จัก  ทั่วไป  ในสยาม

หุ่นสูงดี  โดดเด่น  สง่างาม

ทุกเขตคาม  เลื่องลือ  ระบือไกล

มีอารมณ์  สุนทรีย์  เป็นที่หนึ่ง

เป็นผู้ซึ่ง  พูดดีจน  คนหลงใหล

สดุดี  คุณพี่  ด้วยจริงใจ

ครูเขื่องใน  ลือเลื่อง  ครูเปลื้องเอย

 

 

        สักวา  วรินทร  สอนดีเด่น

ใครได้เห็น  เป็นต้อง  ยกนิ้วให้

เป็นครูดี  สอนสั่ง  ด้วยตั้งใจ

ไม่ว่าใคร  ที่เห็น  เป็นต้องชม

แต่งกายดี  มีราศี  มีระดับ

แล้วมีปรับ  เปลี่ยนไป  ให้เหมาะสม

ขอยกให้  เป็นครูดี  ยอดนิยม

ขอพระพรหม  อวยพรให้  มีชัยเอย

 

 

        สักวา  คุณครู  วลัยรัตน์

ไม่มีตัด  แต่งต่อ  ก็สวยใส

รูปร่างดี  สวยเด่น  ยิ่งกว่าใคร

มีจิตใจ  ดีงาม  ตามครรลอง

ทำงานดี  มีระเบียบ  งานเรียบร้อย

มีร่องรอย  ทำหน้าที่  ไม่มีสอง

ต้องเจริญ  ก้าวหน้า  สมใจปอง

พระคุ้มครอง  อยู่ได้  สบายเอย

 

 

 

       ธนันดร  ใกล้ฝน  คนหน้าสวย

ประกอบด้วย  รูปร่าง  ที่เหมาะสม

ทั้งคนใน  คนนอก  ออกปากชม

ต่างนิยม  ยกให้  ด้วยใจจริง

ครูสอนดี  เรียนก็เก่ง  เคร่งระเบียบ

สมองเฉียบ  หัวไว  เป็นอย่างยิ่ง

ทำงานดี  ภาษาไทย  ได้พึ่งพิง

หวังได้อิง  แนบชิด  ติดจุ๋นเอย

 

 

        ษษมา  ษษไป  ที่ไหนล่ะ

เขารู้นะ  ว่าตัว  อยู่ที่ไหน

ก็อยู่ห้อง  ประชาสัมพันธ์ไง

เสียงใสใส  แจ๋วแจ๋ว  แว่วออกมา

ครูสอนดี  มีประกาศ  ไว้เป็นเกียรติ

ขอให้เครียด  หยุดยั้ง  ดังปรารถนา

ให้เจ็บป่วย  หายไป  จากกายา

แล้วตั้งหน้า  สร้างชื่อเสียง  ให้เลื่องลือ

 

 

        ปิยะฤกษ์  เบิกอรุณ  บุญโกศล

หนุ่มหน้ามน  คนใหม่  ใครก็เห็น

หน้าตาดี  สดใส  ใจเยือกเย็น

เหมือนดั่งเช่น  ภาษาไทย  ตั้งใจรอ

แต่งกายดี  มีระเบียบ  เป็นแบบอย่าง

ทุกก้าวย่าง  เนี้ยบจริง  ยิ่งกว่าหมอ

นี่ความจริง  มิใช่  ไปแกล้งยอ

อย่าทดท้อ  สู้ต่อไป  มีชัยเอย

 

ด้วยรักและผูกพัน

โดย

คุณครูบัณฑิต  การินทร์

00216 ครูบัณฑิต

        สักวา  ครูบัณฑิต  การินทร์

ใครได้ยิน  ต่างชื่นชม  สมศักดิ์ศรี

ยอดครูกลอน  สอนใจ  มากไมตรี

เป็นที่รัก  ของน้องพี่  ที่ร่วมงาน

งานกิจกรรม  งานวิชาการ   ท่านช่วยเหลือ

งานลูกเสือ  งานกีฬา  พาสนาน

ตะกร้อชาย  ตะกร้อหญิง  ยิ่งเชี่ยวชาญ

ประจักษ์ซึ่ง  ผลงาน  มาให้ยล

จากใจ

ครูภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลแก่ครูและนักเรียนจากการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม. เขต ๒๙

        วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ว่าที่ ร.ต. กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารมอบรางวัลแก่ครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเีรียนรู้อื่น ๆ จากการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพม. เขต ๒๙  กลุ่มที่ ๑  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  การนี้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

This slideshow requires JavaScript.

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับภาค ๓๑๐e ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๕ และเข้าร่วมประกวดแต่งกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ ๔ (๑๗ พ.ย. ๕๕)

              วันเสาร์ที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร   โดยคุณครูวิภาภรณ์  สุภาพิมพ์  และ  คุณครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล   นำนักเรียนจำนวน  ๑๒  คน  ไปเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ระดับภาค  ๓๑๐e  ครั้งที่  ๑๘  ประจำปี  ๒๕๕๕     และเข้าร่วมประกวดแต่งกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี  ครั้งที่  ๔  หัวข้อ  “สู่โลกกว้างกับสารานุกรมไทย”  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดโดยโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม  ๓๑๐  ประเทศไทย  ดังนี้

๑. ตอบปัญหาสารานุกรมไทย   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     ๑)  เด็กชายเด่นศักดิ์   เกษแก้ว  ชั้น  ม.  ๓/๑

     ๒)  เด็กหญิงสุนันทา   คันธจันทร์  ชั้น  ม.  ๓/๑

     ๓)  เด็กชายพงศ์ภัค   สาระมณี   ชั้น  ม.  ๓/๑

      ครูผู้ฝึกสอน  :  นางวิภาภรณ์   สุภาพิมพ์ 

 

๒. วาดภาพระบายสี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     ๑)  เด็กหญิงสุธิดา  ประดับแก้ว  ชั้น  ม.  ๒/๑

     ๒)  เด็กหญิงวิลาสินี  แสงสุข  ชั้น  ม.  ๒/๑

     ๓)  เด็กหญิงมลธิรา   พูลเพิ่ม  ชั้น  ม.  ๒/๑

      ครูผู้ฝึกสอน  :  นางสาววลัยรัตน์  บุญเนตร  และ  นายปิยะฤกษ์  บุญโกศล

 

 

๓. แต่งกาพย์ยานี  ๑๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     ๑)  เด็กหญิงชลธิชา   บุญบรรจง  ชั้น  ม.  ๓/๑

     ๒)  เด็กหญิงทิตยาพร  ครองยุทธ  ชั้น  ม.  ๓/๑

     ๓)  เด็กหญิงอภิรดี  เสนสาย  ชั้น  ม.  ๓/๑

      ครูผู้ฝึกสอน  :  นายบัณฑิต  การินทร์  และ  นางวรินทร  จรูญกิจธรรม

๔.  แต่งกลอนสุภาพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     ๑)  นางสาวสุภาวดี   บุ้งทอง  ชั้น  ม.  ๔/๑

     ๒)  นางสาวนรากรณ์  พัฒคุณราช  ชั้น  ม.  ๔/๓

     ๓)  นางสาวรัตติพร   เอี๊ยวแซ   ชั้น  ม.  ๖/๑

      ครูผู้ฝึกสอน  :  นายบัณฑิต  การินทร์  และ  นางวรินทร  จรูญกิจธรรม

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑๓ พ.ย. ๕๕)

          คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ได้เข้ารับการประชุมรับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙   การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จัดโดยกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  ในวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ  หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

This slideshow requires JavaScript.

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๔-๖ จากการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับ สพม.๒๙

                นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ  ระดับชั้น  ม.๔-๖  จากการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  (กลุ่มที่ ๑  สหวิทยาเขต ๑, ๒, เอกชน, อปท)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕   ในวันอาทิตย์ที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  จังหวัดอุบลราชธานี   ผลปรากฏว่านักเรียนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙ กลุ่มที่ ๑  สหวิทยาเขต ๑, ๒, เอกชน, อปท   เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  ๖๒  วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ที่จะถึงนี้  ณ  จังหวัดชัยภูมิ  (โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล)   โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในครั้งนี้  คือ  นางสาวมัทนา  ขุมกลาง กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๑  ครูผู้ฝึกสอน  ได้แก่  คุณครูวิภาภรณ์  สุภาพิมพ์

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.๔-๖ มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒

         นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก  ระดับ  ม.๔-๖  จากการเข้าร่วมแข่งขันใน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึุกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  (กลุ่มที่ ๑  สหวิทยาเขต ๑, ๒, เอกชน, อปท)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕   ในวันอาทิตย์ที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี   (ห้อง  ๔๑๒)  ระหว่างเวลา  ๐๙:๐๐ น. –  ๑๒:๐๐ น.  และ  ๑๓:๐๐ น.  –  ๑๖:๐๐ น.  เป็นผลให้นักเรียนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙ กลุ่มที่ ๑  สหวิทยาเขต ๑, ๒, เอกชน, อปท   เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  ๖๒  วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ที่จะถึงนี้  ณ  จังหวัดชัยภูมิ  (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ)   โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในครั้งนี้  คือ  นางสาวพัฎารินทร์  บุญสมยา  นางสาวสุจิตรา  พวงจันทร์  และนางสาวสุพรรณี  มาสุข  นักเรียนทั้ง  ๓  คน กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑  ครูผู้ฝึกสอน  ได้แก่  คุณครูกรรณิการ์  พลพวก  และ  คุณครูเจนจิรา  แซ่ลี้

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

 

ครูนำนักเรียนเข้าค่าย “ต้นกล้าวรรณกรรม” (๑-๔ ต.ค. ๕๕)

                 วันที่ ๑-๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕  คุณครูภาณี  พิลารักษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  นำนางสาวมันทนา  ขุมกลาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๑   เดินทางไปเข้าค่าย  “ต้นกล้าวรรณกรรม”  ค่าย  “๗-๑๑  ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน”   ณ  บ้านผู้หว่าน  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม    นักเรียนคนดังกล่าวได้แสดงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยเขียนเรื่องสั้นให้คณะกรรมการพิจารณา  ผลปรากฏว่า ผลงานนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่าย  “ต่อยอดวรรณกรรม”  ในช่วงเดือนธันวาคม  ๒๕๕๕  ที่จะถึงนี้