นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๔-๖ จากการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับ สพม.๒๙

                นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ  ระดับชั้น  ม.๔-๖  จากการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  (กลุ่มที่ ๑  สหวิทยาเขต ๑, ๒, เอกชน, อปท)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕   ในวันอาทิตย์ที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  จังหวัดอุบลราชธานี   ผลปรากฏว่านักเรียนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙ กลุ่มที่ ๑  สหวิทยาเขต ๑, ๒, เอกชน, อปท   เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  ๖๒  วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ที่จะถึงนี้  ณ  จังหวัดชัยภูมิ  (โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล)   โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในครั้งนี้  คือ  นางสาวมัทนา  ขุมกลาง กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๑  ครูผู้ฝึกสอน  ได้แก่  คุณครูวิภาภรณ์  สุภาพิมพ์

Posted on พฤศจิกายน 12, 2012, in กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ปีการศึกษา ๒๕๕๕ and tagged , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: