กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑๓ พ.ย. ๕๕)

          คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ได้เข้ารับการประชุมรับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙   การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จัดโดยกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  ในวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ  หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

This slideshow requires JavaScript.

Posted on พฤศจิกายน 13, 2012, in กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ปีการศึกษา ๒๕๕๕ and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: