นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับภาค ๓๑๐e ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๕ และเข้าร่วมประกวดแต่งกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ ๔ (๑๗ พ.ย. ๕๕)

              วันเสาร์ที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร   โดยคุณครูวิภาภรณ์  สุภาพิมพ์  และ  คุณครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล   นำนักเรียนจำนวน  ๑๒  คน  ไปเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ระดับภาค  ๓๑๐e  ครั้งที่  ๑๘  ประจำปี  ๒๕๕๕     และเข้าร่วมประกวดแต่งกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี  ครั้งที่  ๔  หัวข้อ  “สู่โลกกว้างกับสารานุกรมไทย”  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดโดยโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม  ๓๑๐  ประเทศไทย  ดังนี้

๑. ตอบปัญหาสารานุกรมไทย   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     ๑)  เด็กชายเด่นศักดิ์   เกษแก้ว  ชั้น  ม.  ๓/๑

     ๒)  เด็กหญิงสุนันทา   คันธจันทร์  ชั้น  ม.  ๓/๑

     ๓)  เด็กชายพงศ์ภัค   สาระมณี   ชั้น  ม.  ๓/๑

      ครูผู้ฝึกสอน  :  นางวิภาภรณ์   สุภาพิมพ์ 

 

๒. วาดภาพระบายสี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     ๑)  เด็กหญิงสุธิดา  ประดับแก้ว  ชั้น  ม.  ๒/๑

     ๒)  เด็กหญิงวิลาสินี  แสงสุข  ชั้น  ม.  ๒/๑

     ๓)  เด็กหญิงมลธิรา   พูลเพิ่ม  ชั้น  ม.  ๒/๑

      ครูผู้ฝึกสอน  :  นางสาววลัยรัตน์  บุญเนตร  และ  นายปิยะฤกษ์  บุญโกศล

 

 

๓. แต่งกาพย์ยานี  ๑๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     ๑)  เด็กหญิงชลธิชา   บุญบรรจง  ชั้น  ม.  ๓/๑

     ๒)  เด็กหญิงทิตยาพร  ครองยุทธ  ชั้น  ม.  ๓/๑

     ๓)  เด็กหญิงอภิรดี  เสนสาย  ชั้น  ม.  ๓/๑

      ครูผู้ฝึกสอน  :  นายบัณฑิต  การินทร์  และ  นางวรินทร  จรูญกิจธรรม

๔.  แต่งกลอนสุภาพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     ๑)  นางสาวสุภาวดี   บุ้งทอง  ชั้น  ม.  ๔/๑

     ๒)  นางสาวนรากรณ์  พัฒคุณราช  ชั้น  ม.  ๔/๓

     ๓)  นางสาวรัตติพร   เอี๊ยวแซ   ชั้น  ม.  ๖/๑

      ครูผู้ฝึกสอน  :  นายบัณฑิต  การินทร์  และ  นางวรินทร  จรูญกิจธรรม

 

 

Posted on พฤศจิกายน 17, 2012, in กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ปีการศึกษา ๒๕๕๕ and tagged , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: