ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕

                ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ว่าที่ ร.ต.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์”  ตามโครงการรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  และนายดำรง  ใสแสง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการในนามคณะกรรมการดำเนินงานให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ ต่อประธาน   ทั้งนี้  มีนักเรียนกลุ่มสมัครใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๕  สมัครเข้าร่วมการอบรมจำนวน  ๑๕๐  คน   อบรมระหว่างวันที่  ๑๖-๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  การอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรักการเขียน  สามารถเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นผลงานของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

รวมภาพกิจกรรมวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

IMG_5769 IMG_5785 IMG_5784 IMG_5795IMG_5808 IMG_5809 IMG_5810 IMG_5811 IMG_5813 IMG_5815 IMG_5817 IMG_5818 IMG_5819 IMG_5827 IMG_5828 IMG_5840 IMG_5846 IMG_5850 IMG_5852 IMG_5853 IMG_5855 IMG_5856 IMG_5858 IMG_5859 IMG_5862 IMG_5874 IMG_5894 IMG_5900 IMG_5908 IMG_5913 IMG_5915 IMG_5917 IMG_5920 IMG_5922

รวมภาพกิจกรรมวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

IMG_5726 IMG_5727 IMG_5930 IMG_5935 IMG_5942 IMG_5948 IMG_5956 IMG_5962 IMG_5965 IMG_5966 IMG_5968 IMG_5972 IMG_5984 IMG_5996 IMG_5999 IMG_6098 IMG_6119 IMG_6124 IMG_6134 IMG_6143 IMG_6181 IMG_6185 IMG_6186 IMG_6190 IMG_6191 IMG_6192 IMG_6193 IMG_6194 IMG_6195 IMG_6196 IMG_6197

พิธีปิดการเข้าค่ายฯ

IMG_6252 IMG_6253 IMG_6256

Posted on กุมภาพันธ์ 17, 2013, in กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ปีการศึกษา ๒๕๕๕ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: