รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ  ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖

          วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  คุณครูวลัยรัตน์  บุญเนตร  พานางสาวพัชรี  ทองแสง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ไปเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องจากภาพประทับใจ  (ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถหรือพระราชวงศ์ ที่เสด็จในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี)  จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี    ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖   เผื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ  พระมหากรุณาธิคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ระหว่างเวลา  ๐๘:๓๐ น. – ๑๖:๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   นักเรียนคนดังกล่าวได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท

100_6939 100_6917 100_6925 100_6926 100_6933 100_6935

Posted on กุมภาพันธ์ 27, 2013, in กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ปีการศึกษา ๒๕๕๕ and tagged , , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: