กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำเสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (SAR)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นำเสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (SAR)

         วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นำเสนอรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (SAR)  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ในรูปแบบเล่มเอกสารสรุปผล  สื่อ PowerPoint นำเสนอ  การจัดนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน

IMG_7551 IMG_7553 IMG_7597

Posted on มีนาคม 28, 2013, in กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ปีการศึกษา ๒๕๕๕ and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: