Monthly Archives: พฤษภาคม 2013

ครูภาษาไทยเข้ารับการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ครูภาษาไทยเข้ารับการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

            ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  นางวรินทร  จรูญกิจธรรม  และนายปิยะฤกษ์  บุญโกศล  ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  เข้ารับการอบรมตามโครงการ “การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจะมะมหาราช  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

IMG_3949IMG_3933

โฆษณา

ต้อนรับคุณครูสุพักตร์ ทองแสง ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

ต้อนรับคุณครูสุพักตร์  ทองแสง  ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ  ตำแหน่ง  ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

           วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ให้การต้อนรับคุณครูสุพักตร์  ทองแสง  ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ  ตำแหน่ง  ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  พร้อมด้วยให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่เดินทางมาจากโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม  ณ  ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ ร้านอาหารเซามีแฮง 🙂 อย่างเป็นกันเอง

IMG_8698

คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปภาพกิจกรรมนี้จำนวนที่มากกว่า

ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

      คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐาน นักเรียนใหม่  ม.๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ระหว่างเวลา  ๐๙:๓๐ น. – ๑๐:๒๐ น.

IMG_8584

คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

    คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่  ม.๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ระหว่างเวลา  ๐๙:๓๐ น. – ๑๐:๒๐ น.  

IMG_8212

คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า