วันภาษาไทยแห่งชาติที่เขื่องในพิทยาคาร ปี ๒๕๕๖

วันภาษาไทยแห่งชาติที่เขื่องในพิทยาคาร ปี ๒๕๕๖

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๖    ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร   ส่วนในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลให้ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  จำนวน ๓๓ ราย ณ บริเวณหน้าเสาธง  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนของโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทย  เห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกอันสำคัญยิ่งของชาติไทย  ร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย  

รายชื่อผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๖

ชื่อ-สกุลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

ตำแหน่ง

พระครูโอภาสธรรมโสภณ

เจ้าอาวาสวัดป่าศิลาเลข เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน (ธ)

นายเกษม  นามบุตร

นายกเทศมนตรีตำบลเขื่องใน

นายถาวร  ครองยุทธ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจรูญลักษณ์  ทิมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธรรมนูญ  ใจเกื้อ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางภาณี  พิลารักษ์

ครู อันดับ คศ.๓

นางสาววลัยรัตน์  บุญเนตร

ครู อันดับ คศ.๓

นางสาวฉวีวรรณ  ครองยุทธ

ครู อันดับ คศ.๓

นางสาวแอนนา  รัตนภักดี

ครู อันดับ คศ.๓

นายสถาพร  สู่สุข

ครู อันดับ คศ.๑

นายปิตุพงษ์  ท่าค้อ

ครู อันดับ คศ.๑

นางรุ่งเดือนเพ็ญ  ศรีประนม

ครู อันดับ คศ.๓

นางปณิตา  ทางทอง

ครู อันดับ คศ.๓

นางมณีวัณ  บุญเฉลียว

ครู อันดับ คศ.๓

นายสถิตย์  ทองไทย

ครู อันดับ คศ.๓

นางอนงค์  โพธิ์ขาว

ครู อันดับ คศ.๓

นายธนชิต  ศรีสวัสดิ์

ครู อันดับ คศ.๓

นางนันทพร  ร่วมสุข

ครู อันดับ คศ.๒

นางพิไลวัลย์  เครือสิงห์

ครู อันดับ คศ.๓

นางหัสนา  เปียผึ้ง

ครู อันดับ คศ.๓

นางอรุณี  ทองผุด

ครู อันดับ คศ.๓

นางสุภิษฏา  การินทร์

ครู อันดับ คศ.๓

นายบัณฑิต  การินทร์

ครู อันดับ คศ.๓

นางสาวนงลักษณ์  เชื้อประทุม

ครู อันดับ คศ.๓

นางนพวรรณ  พาลี

ครู อันดับ คศ.๓

นายสมพร  สีแสด

ลูกจ้างประจำ

นางสาวพัชฎารินทร์  บุญสมยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาวสุจิตรา  พวงจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาวสุพรรณี  มาสุข

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางสาวสุภาวดี  บุ้งทอง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

นายอภิสิทธิ์  พานจำนงค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖

นางสาวพัชรี  ทองแสง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

นางสาวศิรินันท์  พงษ์แสนพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

 

วันนี้นำภาพกิจกรรมมาฝากผู้ติดตาม ครับ

IMG_5270

คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

Posted on สิงหาคม 4, 2013, in กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ปีการศึกษา ๒๕๕๖ and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: