อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Google Site”

         ครูภาษาไทยในนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ-งานกิจการนักเรียนฯ-งานห้องสมุด-งานประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Google Site”  วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  ดำเนินการโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต  รุ่น ๗  (ภาคพิเศษ)  รุ่น ๕ (ภาคปกติ)  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอน

IMG_5840คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

Posted on สิงหาคม 31, 2013, in กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ปีการศึกษา ๒๕๕๖ and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: