เผยแพร่นวัตกรรมการสอน ชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา

        วันนี้ครูธนันดร ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ขอนำเอกสารเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการสอน ชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา โดย ครูธนันดร ใกล้ฝน  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งพัฒนานวัตกรรมนี้มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน ขอเชิญทุกท่านศึกษา/ติดตามได้ ณ โอกาสนี้ครับ

ส่วนที่ ๑ ปกชุดฝึกทักษะ

ส่วนที่ ๒ คำนำ

ส่วนที่ ๓ สารบัญ

ส่วนที่ ๔ คำแนะนำ

ส่วนที่ ๕ ชุดที่ ๑ เรื่อง คำคล้องจอง

ส่วนที่ ๖ ชุดที่ ๒ เรื่อง คำสัมผัสสระ

ส่วนที่ ๗ ชุดที่ ๓ เรื่อง คำสัมผัสอักษร

ส่วนที่ ๘ ชุดที่ ๔ เรื่อง ข้อบังคับของกลอนสักวา

ส่วนที่ ๙ ชุดที่ ๕ เรื่อง คำสัมผัสนอก

ส่วนที่ ๑๐ ชุดที่ ๖ เรื่อง การเขียนกลอนสักวา

ส่วนที่ ๑๑ ชุดที่ ๗ เรื่อง การเขียนกลอนสักวา

ส่วนที่ ๑๒ ชุดที่ ๘ เรื่อง ฝึกคิดฝึกเขียนกลอนสักวา

ส่วนที่ ๑๓ ชุดที่ ๙ เรื่อง การเขียนกลอนสักวา ๑ บท เกี่ยวกับความประทับใจ

ส่วนที่ ๑๔ ชุดที่ ๑๐ เรื่อง การเขียนสักวา ๑ บท จากจินตนาการ

ส่วนที่ ๑๕ ชุดที่ ๑๑ เรื่อง การเขียนสักวา ๑ บท จากภาพ

ส่วนที่ ๑๖ ชุดที่ ๑๒ เรื่อง การเขียนกลอนสักวาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความนึกฝัน

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted on มิถุนายน 16, 2014, in ชุดฝึกทักษะการเขียนร้อยกรอง กลอนสักวา, นวัตกรรม. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: