การวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน : คำนมัสการมาตาปิตุคุณ และคำนมัสการอาจริยคุณ

การวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน : คำนมัสการมาตาปิตุคุณ และคำนมัสการอาจริยคุณ 

          ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ที่เรียนวิชาภาษาไทยกับครูปิยะฤกษ์  ทำการวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน  คำนมัสการมาตาปิตุคุณ และคำนมัสการอาจริยคุณ  และเขียนวิเคราะห์คุณค่าลงในกระดาษรายงานส่งคุณครู ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ครับ

บทอาขยาน คำนมัสการมาตาปิตุคุณ

         ข้าขอนบชนกคุณ          ชนนีเป็นเค้ามูล

ผู้กอบนุกูลพูน                       ผดุงจวบเจริญวัย

         ฟูมฟักทะนุถนอม          บ บำราศนิราไกล

แสนยากเท่าไรไร                    บ คิดยากลำบากกาย

         ตรากทนระคนทุกข์        ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วาย

ปกป้องซึ่งอันตราย                  จนได้รอดเป็นกายา

         เปรียบหนักชนกคุณ       ชนนีคือภูผา

ใหญ่พื้นพสุนธรา                    ก็ เทียบ บ เทียมทัน

         เหลือที่จะแทนทด         จะสนองคุณานันต์

แท้บูชไนยอัน                        อุดมเลิศประเสริฐคุณ

บทอาขยาน คำนมัสการอาจริยคุณ

         อนึ่งข้าคำนับน้อม          ต่อพระครูผู้การุณ

โอบเอื้อและเจือจุน                  อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์

         ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ     ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน

ชี้แจงและแบ่งปัน                   ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน

         จิตมากด้วยเมตตา         และกรุณา บ เอียงเอน

เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์          ให้ฉลาดและแหลมคม

         ขจัดเขลาบรรเทาโม-      หะจิตมืดที่งุนงม

กังขา ณ อารมณ์                    ก็สว่างกระจ่างใจ

         คุณส่วนนี้ควรนับ          ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร

ควรนึกและตรึกใน                  จิตน้อมนิยมชม

Posted on สิงหาคม 9, 2014, in การวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน : คำนมัสการมาตาปิตุคุณ และคำนมัสการอาจริยค, ความรู้คู่ปัญญา and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 181 ความเห็น.

 1. พ่อเเละเเม่เปรียบเหมือนพระในบ้านของเรา เราควรเคารพบูชาท่าน เเละท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณมาก เราควรทดเเทนพระคุณของท่าน ด้วยการ เป็นพลเมืองดีของสังคม

 2. จากการทึีข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ สรุปข้อคิดได้ดังนี้
  1.ครุบาอาจารย์มีพระคุณต่อเรา
  2.เราควรตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่และครูบาอาจารย์
  3.พ่อเเมเลี้ยงเรามาด้วยความยากลำบาก ค่ะ

 3. จากการทื่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ สรุปข้อคิดได้ดังนี้
  1.พ่อแม่คือคนที่มีบุญคุณกับเราที่สุด
  2.พ่อแมคือครูคนแรกของเรา
  ค่ะ

 4. จากการทึีข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ สรุปข้อคิดได้ดังนี้
  1.เราควรรักพ่อแม่ให้มากๆ
  2.ครูบาอาจารย์ให้ความรู้แกเรา
  3.เราควรให้ความเคารพครูอาจารย์ ค่ะ

 5. จากการทึีข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ สรุปข้อคิดได้ดังนี้
  1.เราควรตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่และครูบาอาจารย์
  นางสาวศศิธร ทองสันต์ เลขที่ 27 ม.4/10

 6. จากการทึีข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ สรุปข้อคิดได้ดังนี้
  1.ได้รู้ว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามายากลำบากและเราควรตอบแทนพ่อแม่
  2.ครูสอนให้เราเป้นคนดี และมีคุณธรรม ค่ะ

 7. จากการทึีข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ สรุปข้อคิดได้ดังนี้
  1.เราควรเคารพและกตัญญู ต่อพ่อแม่
  2.ครูคอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดี
  ค่ะ

 8. จากอ่านการวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน : คำนมัสการมาตาปิตุคุณ และคำนมัสการอาจริยคุณแล้ว สามารถสรุปข้อคิดได้ว่า เราควรตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผูที่เลี้ยงเราจนเราเติบใหญ่ และ ตอบแทนพระคุณครูผู็ที่สั้งสอนเราให้ได้ความรู็

 9. ซึ้งมากค่ะ เราต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพราะท่านได้เลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ และควรตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ให้ความรู้กับเราค่ะ

 10. ความรัก ความเมตตาที่พ่อแม่มีต่อเรามากมายจริงๆค่ะ และพ่อแม่ก็เป็นคนที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กๆ จนเติบใหญ่ เพื่อให้เราเป็นคนดี
  คุณครูก็เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองเลยล่ะค่ะ เป็นคนที่ให้ความรู้แก่เรา และให้ความรักความเมตตาแก่เราด้วย ทำให้เรารู้ว่าเราต้องเป็นคนดี สำนึกในบุญคุณของท่าน 🙂
  ปล.รักคุณครูและพ่อแม่มากเลยค่ะ

 11. จากการศึกษาการวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน : คำนมัสการมาตาปิตุคุณ
  เราต้องตอบแทนคุณพ่อแม่ เพราะท่านเลี้ยงเรามาด้วยความลำบาก และคำนมัสการอาจริยคุณกล่าวถึงพระคุณของครู ครูมีพระคุณกับเรา เราต้องเคราพครูอาจารย์ค่ะ

 12. จากการศึกษาการวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน : คำนมัสการมาตาปิตุคุณ
  1.เราต้องตอบแทนคุณพ่อแม่
  2.คุณพ่อแม่มีมากมากท่านเลี้ยงเรามาด้วยความยากลำบากแต่ท่านก็ไม่เคยทิ้งเราคอยดูแลปกป้องเรา เราต้องตอบแทนคุณท่าน
  และคำนมัสการอาจริยคุณ
  1.ครูสอนให้เราได้รุ้บาปบุญคุณโทษ
  2.พระคุณของครูเราต้องให้ความเคราพ
  นางสาว ธิติพร บุตรศรี ชั้น ม.4/4 เลขที่ 25

 13. จากการศึกษาการวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน : คำนมัสการมาตาปิตุคุณ
  ทำให้ได้รู้ชัดเจนขึ้นถึงความรักเเละความห่วงใยที่พ่อเเม่มีต่อลูกและควรตอบเเทนท่านที่ท่านเลี้ยงดูมา
  บทอาขยาน คำนมัสการอาจริยคุณ
  ทำให้ได้รับรู้ถึงความรักเเละความปรารถนาดีของครูอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์
  ซึงครูอาจารย์ท่านเปรียบเหมือนพ่อเเม่คนที่สองของเราและเราควรตอบเเทนพระคุณท่าน

 14. จากการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน คำนมัสการมาตาปิตุคุณ ได้รับข้อคิดในการศึกษาดังนี้
  1.เราต้องตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา กตัญญูต่อต่อท่าน
  2.ครูอาจารย์ ที่สั่งสอนเรามาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เราก็ควรตั้งใจเรียนเป็นเด็กดี ค่ะ

 15. จากการทึีข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ นมัสการมาตาปิตุคุณ เราควรที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่และครูอาจารย์ค่ะ

 16. จากการศึกษาการวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน : คำนมัสการมาตาปิตุคุณ
  1.เราต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่
  2.ครูสอนให้เราได้รู้บาปบุญคุณโทษ

 17. เราควรสำนึกบุญคุณ บิดามารดาที่เลี้ยงเรามา ตั้งแต่เล็กจนโต

 18. จากการศึกษาการวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน : คำนมัสการมาตาปิตุคุณ
  1.เราต้องตอบแทนคุณพ่อแม่
  2.เราต้องเคารพคุณครูเพราะครูคือผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน

 19. จากการศึกษาการวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน : คำนมัสการมาตาปิตุคุณ
  1.เราต้องตอบแทนคุณพ่อแม่
  2.เราต้องเคารพคุณครูเพราะครูคือผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน

 20. สรุปได้ว่า 1. เราทุกต้องเคารพพ่อเเม่ไม่ทำให้ท่านเสียใจ เพราะท่านเป็นคนที่เสียสละมามาก อย่างน้อยสิ่งที่ทุกคนเควรทำให้ท่านภูมิใจคือ เป็นพลเมืองดีของสังคมเเละประเทศชาติ
  2. ครูก็เปรียบเสมือนพ่อเเม่ของเราเป็นผู้ที่มีพระคุณ เป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี เเละเป็นคนดีของประเทศชาติ

 21. สรุปได้ว่า 1. เราทุกต้องเคารพพ่อเเม่ไม่ทำให้ท่านเสียใจ เพราะท่านเป็นคนที่เสียสละมามาก อย่างน้อยสิ่งที่ทุกคนเควรทำให้ท่านภูมิใจคือ เป็นพลเมืองดีของสังคมเเละประเทศชาติ
  2. ครูก็เปรียบเสมือนพ่อเเม่ของเราเป็นผู้ที่มีพระคุณ เป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี เเละเป็นคนดีของประเทศชาติ

 22. จากที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาการวิเคราะคุณค่าบทอาขยาน คำนมัสการมาตาปิตุคุณ
  1. เราต้องตอบแทนพระคุณของพ่อและแม่
  2. พระคุณของพ่อและแม่มีมากมายซึ่งท่านได้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กจนโต ถึงทานจะลำบากแค่ไนท่านยังทนลำบากเลี้ยงเราได้มาถึงทุกวันนี้ เราต้องตอบแทนพระคุณพ่อและแม่ให้ได้ากที่สุด
  จากที่ข้าพเจ้าไกด้ศึกษาการวิเคราะคุณค่าบทอาขยาน คำนมัสการอาจริยคุณ
  1. ครูก็เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเรา ซึ่งท่านได้แบ่งปันความรู้ให้แก่เรา โดยไม่คิดเงินทองสักบาท
  2. เราต้องเคารพบุณคุณของคุณครูที่ท่านได้อบรมสั่งสอนเรา ให้เรารู้จักดี รู้จักชั่ว และท่านก็ได้ชี้นำทางดีๆให้แก่เรา เราต้องเคารพท่าน ค่ะ

 23. ต้องขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณเเม่ ที่ทำให้ผมได้เกิดมาบนโลกใบนี้
  ถือว่าท่านทั้งสองเป็นคนที่เสียสละอย่างมาก เเละคุณครูก็เปรียบเสมือนพ่อ เเม่ ของเราเช่นกัน

 24. คุณของ พ่อ เเละ เเม่ เป็นคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต

 25. เราควรสำนึกถึงพระคุณพ่แเม่ เพราะท่านเป็นทั้งผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนเติบโต เราจึงควรเคารพยกย่องและแสดงความกตัญญูต่อท่าน เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านและตั้งใจเรียน

 26. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตอบแทนพระคุณบิดา มารดา และครูอาจารย์ครับ

 27. จากการที่ดิฉันได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำนมัสการมาตาปิตุคุณ และคำนมัสการอาจริยคุณ
  ทำให้ได้ทราบว่าเราควรกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ควรสำนึกในบุญคุณของท่าน ซึ่งท่านมีพระคุณกับเรามาก ทดแทนยังไงก็ไม่มีวันหมด

 28. จากการทึีข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ สรุปข้อคิดได้ดังนี้
  1.เราควรเคารพและกตัญญู ต่อพ่อแม่
  2.ครูคอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีครับ

 29. เป็นเรื่องที่ผมศึกษาเรียนรู้แล้วประทับใจมากครับ

 30. จากการทึีข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ สรุปข้อคิดได้ดังนี้
  เราต้องกตัญญูต่อมารดาบิดา และครูบารอาจารณ์ เพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราค่ะ

 31. พ่อแม่ครูเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน
  -เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่าน
  -เป็นเด็กดีที่น่ารัก
  -ทำให้ท่านภูมิใจ
  -ตั้งใจเรียน ค่ะ

 32. ได้รู้ถึงพระคุณของพ่อแม่ พ่อแม่มีพระคุณกับเรามาก เราต้องกตัญญูต่อท่านค่ะ

 33. สุวรรณรัตน์ แสงชมภู

  จากการอ่านเรื่องข้างต้น สรุปได้ว่า
  พ่อ แม่ เลี้ยงเรามาด้วยความเหนื่อยยาก เราควรทดแทนพระคูณท่าน
  ครู นั้นเฝ้าอบรม ตักเตือนสอนให้เราอ่านออกเขียนได้ ่เราควรระลึกในพระคุณท่าน

 34. ศิริวรรณ บุญจันทร์

  เราควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ เป็นคนดี เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่าน ตั้งใจเรียน ทำให้ท่านภูมิใจค่ะ

 35. จากการอ่านวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน:มาตาปิตุคุณ วิเคราะห์ได้ดังนี้ คือ พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณท่วมท้นเหนือสิ่งอื่นใดต่อลูก ท่านเฝ้าปกป้องเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตแม้จะเหนื่อยยากลำบาก พระคุณของท่านมากล้นจะทดแทนได้หมด เพราะฉะนั้น เราควรเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูต่อท่านค่ะ

 36. ลูกที่ดีต้องรู้จักตอบเเทนพระคุณชองพ่อเเม่และรู้จักสำนึกบุญคุณ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณค่ะ

 37. พระคุณของพ่อแม่มีมากมายเกินกว่าจะตอบแทนได้หมด ลูกที่ดีต้องสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ให้เปี่ยมล้นในใจอยู่เสมอ ปฏิบัติต่อท่านให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ท่านเป็นพระในบ้าน หน้าที่ของลูกที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่

 38. จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ
  สรุปข้อคิดได้ดังนี้
  พ่อแม่คือคนที่รักเรามากที่สุด เราต้องไม่ทำให้ท่านเสียใจค่ะ

 39. เราควรตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ไม่ทำให้ท่านผิดหวัง

 40. เราต้องรักพ่อเเม่ให้มากๆค่ะ เเละทดเเทนบุญคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามา

 41. เป็นกลอนที่เกี่ยวกับการตอบแทนพระคุณของบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้ให้ชีวิต ความรู้ในด้านต่างๆ

 42. จากการทึีข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ สรุปข้อคิดได้ดังนี้
  1.พ่อแม่มีพระคุณต่ีอลูกหาสิ่งเปรียบเทียบมิได้
  2.ครูคือผู้ให้โดยมิหวังสิ่งตอบแทน
  3.เราควรกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ

 43. จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์เรื่่องนมัสการมาตาปิตุคุณ สรุปข้อคิดได้ดังนี้ คือ พ่อแม่คือคนที่ปกป้อง ดูแลเรามาตั้งแต่เด็ก เราควรทดแทนบุญคุณท่านที่เลี้ยงดูเรามา

 44. การที่เราจะเป็นลูกที่ดีต่อบิดามารดา เราควรที่จะกตัญญูต่อท่าน

 45. หกกกกกกกกก

  กกกกกกกกกก

ส่งความเห็นที่ Preeyaporn Choochuen ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: