Category Archives: กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและนันทนาการ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖

ร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและนันทนาการ  ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี  ครั้งที่ ๖

                   วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗   ครูภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและนันทนาการ  ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี  ครั้งที่ ๖   “อ่านเพื่อจินตนาการ  ระหว่างวันที่ ๙-๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ ศูนย์การเรียนรู้  ชั้น ๔  สุนีย์ทาวเวอร์  รวม ๑๓ รายการ  โดยมีครูผู้ดูแล ๑๑ คน   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รวม ๑๗ คน  

IMAG1365คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

 

รางวัลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้

จัดกิจกรรมชมรมหมอภาษา ชื่อนั้นสำคัญไฉน และห้องข่าวอาเซียน

จัดกิจกรรมชมรมหมอภาษา  ชื่อนั้นสำคัญไฉน  และห้องข่าวอาเซียน

              คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารพานักเรียนจัดกิจกรรม  ชมรมหมอภาษา  ชื่อนั้นสำคัญไฉน  และห้องข่าวอาเซียน  เนื่องในสัปดาห์วิชาการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  มีผู้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก   ขอเชิญทุกท่านติดตามภาพกิจกรรมที่นำมาฝากได้ ณ โอกาสนี้ครับ

IMAG1262

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๗

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ  “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๗

            วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘:๐๐ น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ  “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าเสาธง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๗  โดยมีว่าที่ ร.ต. กมล สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติถวาย/มอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ครับ

IMG_7543 IMG_7545คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

พิธีมอบรางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ วันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๗

 พิธีมอบรางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ วันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

 

            วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘:๐๐ น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนจากการจัดประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เนื่องในกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี ประจำปี ๒๕๕๗  การนี้ ว่าที่ ร.ต. กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและให้โอวาทแก่นักเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

IMG_7484คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี ประจำปี ๒๕๕๗

รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี ประจำปี ๒๕๕๗  

           วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี ประจำปี ๒๕๕๗   ณ หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ขอเชิญรับชมภาพกิจกรรม ครับ

 

IMAG0401

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

         วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ (การสอบคัดกรองผู้เรียน) ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.๑ และ ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ  หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ขอเชิญชมภาพกิจกรรมครับ

IMG_7425คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

ติว O-NET นักเรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ติว O-NET นักเรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

               เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม  ๒๕๕๗   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ติว O-NET ให้นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ณ ห้องประชุมมณีเทวา

IMAG0486คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า