Category Archives: ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ติว O-NET นักเรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ติว O-NET นักเรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

               เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม  ๒๕๕๗   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ติว O-NET ให้นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ณ ห้องประชุมมณีเทวา

IMAG0486คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

ครูภาษาไทยพาหัวใจไปตามเรื่อง…เอาเรื่องขุ่นเคืองไปทิ้งลำโขง

ครูภาษาไทยพาหัวใจไปตามเรื่อง…เอาเรื่องขุ่นเคืองไปทิ้งลำโขง

               เมื่อวันที่  ๒๘-๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ไปทัศนศึกษา  ณ  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  (สถานที่ที่ผ่านพบ ชม แวะ : เขื่อนสิรินธร  เขื่อนปากมูล  แม่น้ำมูล  สปป.ลาว  ตลาดเช้าโขงเจียม  วัดถ้ำคูหาสวรรค์  น้ำตกสร้อยสวรรค์)

               โอกาสนี้  ขอประมวลภาพบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวตามสไตล์ครูภาษาไทยมาฝากผู้ติดตาม ครับ

IMAG0149คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

ครูภาษาไทยร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๖ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

ครูภาษาไทยร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๖  ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗

               เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๖ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร และร่วมอวยพรส่งความสุขสันต์วันปีใหม่แด่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ 

               โอกาสนี้  ขอประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมมาฝากผู้ติดตาม ครับ

IMG_7187คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

ครูภาษาไทยพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓

ครูภาษาไทยพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๖๓

               เมื่อวันที่  ๙-๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖   ว่าที่ ร.ต. กมล สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   พานักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑  ไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๖๓   ณ จังหวัดนครพนม  จำนวน ๒ กิจกรรม  ได้แก่ 

                ๑)  กิจกรรม  การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ  ระดับชั้น ม.ต้น (เด็กหญิงพนิภา  วรโพด  ครูผู้ฝึกสอน : ครูวลัยรัตน์  บุญเนตร)  ณ  โรงเรียนท่าอุเทนวิทยาคม   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

               ๒)  กิจกรรม  คำคม  ม.ปลาย  (นางสาวธิดารัตน์  มุ่งหมาย  ครูผู้ฝึกสอน : ครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล)  ณ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง

               โอกาสนี้  ขอประมวลภาพบรรยากาศการเดินทางและผลงานกลอนนิราศของนักเรียนมาฝากผู้ติดตาม ครับ

IMAG0389คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปภาพกิจกรรมนี้จำนวนที่มากกว่า

ครูภาษาไทยพานักเรียนเข้าค่าย “นักเขียน ปี ๒๕๕๖”

ครูภาษาไทยพานักเรียนเข้าค่าย “นักเขียน ปี ๒๕๕๖”

          เมื่อวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  พานักเรียนจำนวน ๑๐๐  คน  (ระดับ ม.ต้น  ๕๐  คน  และ ระดับ ม. ปลาย ๕๐ คน) ทำกิจกรรม “นักเขียนสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๖”  ตามโครงการค่ายเยาวชนนักอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์  ปีการศึกษา ๒๕๕๖   เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักเขียนรุ่นเยาว์  ด้านกลอนนิราศและบทความ   จากเขื่องในพิทยาคารสู่อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ (สถานที่ที่ผ่าน : วัดล้านขวด  น้ำตกสำโรงเกียรติ  น้ำตกห้วยจันทร์  และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ)  โดยมีว่าที่ ร.ต. กมล สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารร่วมเดินทางให้กำลังใจแก่นักเรียนในการสรรค์สร้างผลงาน    ค่ายฯ สาระฯ ภาษาไทยขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูผู้ร่วมเดินทางที่ให้การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้   ท้ายนี้  ขอประมวลภาพบรรยากาศการเดินทางและผลงานกลอนนิราศของนักเรียนมาฝากผู้ติดตาม ครับ

ครูภาษาไทย เขื่องในพิทยาคาร ครองรางวัลสุดยอดประจำปี ๒๕๕๖ “Thailand Blog Award 2013” สาขา Education Blog

ครูภาษาไทย เขื่องในพิทยาคาร ครองรางวัลสุดยอดประจำปี ๒๕๕๖  Thailand Blog Award 2013”  สาขา  Education Blog    

          เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖   ครูปิยะฤกษ์ บุญโกศล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ไปร่วมงานประกาศผลและรับรางวัล Thailand Blog Award 2013”  ณ เซ็นทรัลพลาซ่า  พระราม ๙  กรุงเทพมหานคร  จัดโดย บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เอ็กทีน และบล็อกแก๊ง    ปรากฏว่าผลการประกวดนั้น  ครูปิยะฤกษ์ เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศThailand Blog Award 2013”  สาขา  Education Blog    ผลงานที่  URL : http://krupiyarerk.wordpress.com/    ชื่อเว็บบล็อก  คือ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์ = Krupiyarerk  :  ครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล  |||โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  สพม. เขต ๒๙ |||  ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารของเรา  ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดมา ณ โอกาสนี้  นำภาพบรรยากาศการไปร่วมงานประกาศผลดังกล่าวมาฝากผู้มาเยี่ยมชมทุกท่านครับ

IMG_6101คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

สาระภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ ๒ เหรียญทอง สู่ตัวแทนนักเรียน ศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๕๖

สาระภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ ๒ เหรียญทอง สู่ตัวแทนนักเรียน ศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๕๖

          เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  พานักเรียนจำนวน ๒๔  คน  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑  (สหวิทยาเขต ๑-๒)  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๓  ปีการศึกษา  ณ  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  จังหวัดอุบลราชธานี  ผลปรากฏว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคว้ารางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  ตัวแทนเขตฯ  สู่ตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนธันวาคม นี้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ขอขอบใจลูก ๆ นักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมและเต็มที่กับการเข้าร่วมประกวดแข่งขันมา ณ โอกาสนี้   ส่วนผลการแข่งขัน จำนวน ๑๓ รายการที่เข้าร่วม  ขอนำเสนอตามสไลด์ท้ายนี้ครับ