Category Archives: นำวรรณคดีไทยมาให้คำนวณ

นำวรรณคดีไทยมาให้คำนวณ

นำวรรณคดีไทยมาให้คำนวณ

          วันนี้ ขอนำเสนอวรรคทองในวรรณคดีไทยที่ก่อให้เกิดจินตภาพทั้งด้านความงามจากการใช้โวหารเชิงอุปมา  เชิงบรรยาย  และเชิงพรรณนา  จำนวนสิ่งที่สามารถสัมผัสได้จากการอ่านในคำประพันธ์   ซึ่งเป็นกาพย์ฉบัง ๑๖  บทพากย์เอราวัณ  จากเรื่องรามเกียรติ์  พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ความว่า

          ๏ อินทรชิตบิดเบือนกายิน      เหมือนองค์อมรินทร์

ทรงคชเอราวัณ

          ๏ ช้างนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน      เผือกผ่องผิวพรรณ

สีสังข์สะอาดโอฬาร์

          ๏ สามสิบสามเศียรโสภา        เศียรหนึ่งเจ็ดงา

ดั่งเพชรรัตน์รูจี

          ๏ งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี           สระหนึ่งย่อมมี

เจ็ดกออุบลบันดาล

          ๏ กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย์    ดอกหนึ่งแบ่งบาน

มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา

          ๏ กลีบหนึ่งมีเทพธิดา           เจ็ดองค์โสภา

แน่งน้อยลำเพานงพาล

          ๏ นางหนึ่งย่อมมีบริวาร         อีกเจ็ดเยาวมาลย์

ล้วนรูปนิรมิตมายา

          ๏ จับระบำรำร่ายส่ายหา       ชำเลืองหางตา

ทำทีดังเทพอัปสร

          ๏ มีวิมานแก้วงามบวร          ทุกเกศกุญชร

ดังเวไชยันต์อมรินทร์

          ๏ เครื่องประดับเก้าแก้วโกมิน  ซองหางกระวิน

สร้อยสายชนักถักทอง

          ๏ ตาข่ายเพชรรัตน์ร้อยกรอง   ผ้าทิพย์ปกตระพอง

ห้อยพู่ทุกหูคชสาร

          ๏ โลทันสารถีขุนมาร            เป็นเทพบุตรควาญ

ขับท้ายที่นั่งช้างทรง

          ๏ บรรดาโยธาจัตุรงค์           เปลี่ยนแปลงกายคง

เป็นเทพไทเทวัญ

          ๏ ทัพหน้าอารักขไพรสัณฑ์     ทัพหลังสุบรรณ

กินนรนาคนาคา

          ๏ ปีกซ้ายฤาษิตวิทยา           คนธรรพ์ปีกขวา

ตั้งตามตำรับทัพชัย

          ๏ ล้วนถืออาวุธเกรียงไกร       โตมรศรชัย

พระขรรค์คทาถ้วนตน

          ๏ ลอยฟ้ามาในเวหน            รีบเร่งรี้พล

มาถึงสมรภูมิชัย ฯ

                            พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

          อ่านแล้ว  เป็นอย่างไรบ้างครับ  หากถามว่าจากคำประพันธ์ที่อ่านไปแล้วนั้นมีเยาวมาลย์ (หญิงสาวสวย)  ที่อยู่ในบริบทของช้างเอราวัณ (นิมิตกาย) ตามคำประพันธ์ทั้งหมดนี้มีเยาวมาลย์บริวารรวมจำนวนเท่าไร (กี่นาง)  ลองมาคำนวณพร้อม ๆ กันครับ

          ช้างเอราวัณมีเศียร                                   จำนวน   ๓๓   เศียร  (หัว)

                ๑  เศียร มีงา                                        จำนวน     ๗  กิ่ง

                ๑  งา (กิ่ง) มีโบกขรณี  (สระบัว)        จำนวน     ๗  สระ

                ๑  สระบัว  มีกอบัว                               จำนวน     ๗  กอ

                ๑  กอบัว  มีดอกบัว                              จำนวน     ๗  ดอก

                ๑  ดอกบัว  มีกลีบบัว                            จำนวน     ๗  กลีบ

                ๑  กลีบบัว  มีเทพธิดา                          จำนวน     ๗  องค์

                ๑  เทพธิดา  มีเยาวมาลย์บริวาร           จำนวน     ๗  นาง

เริ่มคำนวณ ครับ  ๓๓ X ๗ X ๗ X ๗ X ๗ X ๗ X ๗ X ๗ =  ๒๗,๑๗๖,๙๑๙  นาง

ตอบ  มีเยาวมาลย์บริวาร                            รวมจำนวน     ๒๗,๑๗๖,๙๑๙  นาง  ครับ

โดย ครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล   

โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗