ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รวมกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

ตัวกะพริบ  ติว O-NET นักเรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๗ มกราคม ๒๕๕๗)

ตัวกะพริบ  ครูภาษาไทยพาหัวใจไปตามเรื่อง…เอาเรื่องขุ่นเคืองไปทิ้งลำโขง  (๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ครูภาษาไทยร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๖  ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗  (๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ครูภาษาไทยพานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๖๓  (๙, ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ครูภาษาไทยพานักเรียนเข้าค่าย “นักเขียน ปี ๒๕๕๖”  (๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ครูภาษาไทย เขื่องในพิทยาคาร ครองรางวัลสุดยอดประจำปี ๒๕๕๖  “Thailand Blog Award 2013”  สาขา  Education Blog  (๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  สาระภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ ๒ เหรียญทอง สู่ตัวแทนนักเรียน ศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๕๖  (๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ค่ายเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๘  กันยายน  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ค่ายเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๗  กันยายน  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  “ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี  ๒๕๕๖  (๗-๘ กันยายน  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ครูภาษาไทยเขื่องในพิทยาคารคว้ารางวัลระดับชาติ ประเภทยอดเยี่ยม Thailand Social Media Aword 2013  Education Blog  (๓ กันยายน  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Google Site”  (๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยทำพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน (๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ครูภาษาไทยร่วมจัดแสดงผลงานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตร งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   (๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ครูภาษาไทยเข้าประชุมเสวนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑   (๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  จัดแสดงแสดงนิทรรศการในงาน Lab School Symposium ๒๐๑๓  (๑๙-๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ขอแสดงความยินดีกับครูภาษาไทย  คุณครูปิยะฤกษ์  บุญโกศลที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประเภทยอดเยี่ยม Thailand Social Media Aword 2013   และคุณครูกฤษณวรรณ วงศิริ ที่จะไปบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย  (๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  พานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี  ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖  (๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ขอแสดงความยินดีกับแม่ครูดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  (๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยเนื่องในการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (ASEAN WEEK)  ประจำปี ๒๕๕๖  (๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ชมรมอาสายุวกาชาด  ออกเยี่ยมบ้านประชาชน  ประจำปี ๒๕๕๖  (๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  วันภาษาไทยแห่งชาติที่เขื่องในพิทยาคาร ปี ๒๕๕๖  (๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ปฏิบัติธรรม ๕ วัน ๔ คืน โรงเรียนในฝัน  (๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖  (๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปี ๒๕๕๖  (๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ผลการตัดสินการประกวดเรียงความ  แต่งคำประพันธ์  และคำขวัญ  เนื่องในกิจกรรมไหว้ครู  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ครูภาษาไทยเข้ารับการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ต้อนรับคุณครูสุพักตร์  ทองแสง  ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ  ตำแหน่ง  ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

ตัวกะพริบ  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖  (๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๕๖)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: