บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร : บุคลากรครู

00201 ครูวรินทร_resize

 

00202 ครูธนันดร_resize

 

00203 ครูปิยะฤกษ์_resize

 

00204 ครูเปลื้อง_resize

 

00205 ครูวิภาภรณ์_resize

 

00206 ครูบัณฑิต_resize

 

00207 ครูภาณี_resize

 

00208 ครูษษมา_resize

 

00209 ครูกรรณิการ์_resize

 

00210 ครูเจนจิรา_resize

 

00211 ครูวลัยรัตน์_resize

 

00212 ครูสุพักตร์_resize

 

00213 ครูสุภาพร_resize

 

        ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ อาคารพรหมวชิรญาณ  ห้อง ๔๒๑ ถึง ห้อง ๔๒๘  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

 

***ขอต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: