คลังเก็บบล็อก

กลอนสุภาพ

ตัวอย่างการอ่านทำนองเสนาะประเภทกลอนสุภาพ