คลังเก็บบล็อก

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๗

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ  “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๗

            วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘:๐๐ น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ  “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าเสาธง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๗  โดยมีว่าที่ ร.ต. กมล สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติถวาย/มอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ครับ

IMG_7543 IMG_7545คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า