คลังเก็บบล็อก

(เผยแพร่ผลงาน) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ – ครูวรินทร จรูญกิจธรรม

วันนี้ขอนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ซึ่งคุณครูวรินทร  จรูญกิจธรรม ครูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ได้ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย  เรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ”  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร แก่ผู้สนใจทั่วไปในสื่อออนไลน์แห่งนี้ ดังนี้ครับ

 

บทคัดย่อ

 

แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ชุดที่ 1)

 

แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ชุดที่ 3)