คลังเก็บบล็อก

ครูนำนักเรียนเข้าค่าย “ต้นกล้าวรรณกรรม” (๑-๔ ต.ค. ๕๕)

                 วันที่ ๑-๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕  คุณครูภาณี  พิลารักษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  นำนางสาวมันทนา  ขุมกลาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๑   เดินทางไปเข้าค่าย  “ต้นกล้าวรรณกรรม”  ค่าย  “๗-๑๑  ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน”   ณ  บ้านผู้หว่าน  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม    นักเรียนคนดังกล่าวได้แสดงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยเขียนเรื่องสั้นให้คณะกรรมการพิจารณา  ผลปรากฏว่า ผลงานนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่าย  “ต่อยอดวรรณกรรม”  ในช่วงเดือนธันวาคม  ๒๕๕๕  ที่จะถึงนี้