คลังเก็บบล็อก

ค่ายเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

        ครูภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะภาษาไทย  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน ๒๐๐ คน  ในวันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

IMG_3064คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

ค่ายเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

          ครูภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะภาษาไทย  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๒๐๐ คน  ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

IMG_2962คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า