คลังเก็บบล็อก

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยทำพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยทำพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

          วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารทำพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  สืบเนื่องจากวันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี  ครั้งที่ ๕  ณ ศูนย์การเรียนรู้  ชั้น ๔  สุนีย์ทาวเวอร์  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการประกวดแข่งขัน  ผลปรากฏดังนี้

ชนะเลิศ  การแข่งขันขับเสภา  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

          นักเรียนผู้ได้รับรางวัล : นายอภิสิทธิ์  พานจำนงค์

          ครูผู้ฝึกสอน : นายธนันดร  ใกล้ฝน

รองชนะเลิศ อันดับ ๑  ในการแข่งขันประกวดนักอ่านข่าว  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

          นักเรียนผู้ได้รับรางวัล : เด็กหญิงพรรวษา การบรรจง

          ครูผู้ฝึกสอน : นางวรินทร  จรูญกิจธรรม  และ  นายปิยะฤกษ์  บุญโกศล

รองชนะเลิศ อันดับ ๑  ในการแข่งขันประกวดนักอ่านข่าว  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

          นักเรียนผู้ได้รับรางวัล : นางสาวพัชรี  ทองแสง

          ครูผู้ฝึกสอน : นางกรรณิการ์  พลพวก  และ  นายปิยะฤกษ์  บุญโกศล

และขอนำภาพกิจกรรมมาให้ผู้ติดตามได้ชม ครับ 

IMG_5802คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

พานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖

พานักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี  ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖

          วันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี  ครั้งที่ ๕  ณ ศูนย์การเรียนรู้  ชั้น ๔  สุนีย์ทาวเวอร์

IMG_5586คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า