คลังเก็บบล็อก

จัดกิจกรรมชมรมหมอภาษา ชื่อนั้นสำคัญไฉน และห้องข่าวอาเซียน

จัดกิจกรรมชมรมหมอภาษา  ชื่อนั้นสำคัญไฉน  และห้องข่าวอาเซียน

              คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารพานักเรียนจัดกิจกรรม  ชมรมหมอภาษา  ชื่อนั้นสำคัญไฉน  และห้องข่าวอาเซียน  เนื่องในสัปดาห์วิชาการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  มีผู้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก   ขอเชิญทุกท่านติดตามภาพกิจกรรมที่นำมาฝากได้ ณ โอกาสนี้ครับ

IMAG1262