คลังเก็บบล็อก

มอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม” สีสันวรรณกรรม

มอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม”  สีสันวรรณกรรม

          วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดพิธีมอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม”  สีสันวรรณกรรม ตามโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับ ม.ต้นและ  ม.ปลาย  การนี้ ท่าน ผอ.ว่าที่ ร.ต. กมล  สาดศรี  รอง ผอ. ดำรง  ใสแสง  รอง ผอ. ถาวร  ครองยุทธ  และ รอง ผอ. ธรรมนูญ  ใจเกื้อ  ให้เกียรติมอบรางวัลหนังสือวรรณกรรมแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล รวม ๒๐  คน  ณ  บริเวณหน้าเสาธง

IMG_6267 IMG_6268 IMG_6272 IMG_6275 IMG_6290 IMG_6291 IMG_6301