คลังเก็บบล็อก

ติว O-NET นักเรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ติว O-NET นักเรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

               เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม  ๒๕๕๗   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ติว O-NET ให้นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ณ ห้องประชุมมณีเทวา

IMAG0486คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า