คลังเก็บบล็อก

ร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและนันทนาการ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ ๖

ร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและนันทนาการ  ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี  ครั้งที่ ๖

                   วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗   ครูภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและนันทนาการ  ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี  ครั้งที่ ๖   “อ่านเพื่อจินตนาการ  ระหว่างวันที่ ๙-๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ ศูนย์การเรียนรู้  ชั้น ๔  สุนีย์ทาวเวอร์  รวม ๑๓ รายการ  โดยมีครูผู้ดูแล ๑๑ คน   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รวม ๑๗ คน  

IMAG1365คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

 

รางวัลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้