คลังเก็บบล็อก

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

              ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดกิจกรรม “รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี  ประจำปี ๒๕๕๖”  วันต่อต้านยาเสพติด และสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างเวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๑:๓๐ น.  ณ  หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  โดยมีท่านว่าที่ ร.ต. กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  คุณครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเป็นจำนวนมาก  การนี้  ท่านกองตรี วรานนท์  ยิ้มมงคล  นายอำเภอเขื่องใน  ให้เกียรติมาร่วมงานวันสุนทรภู่  ซึ่งมีกิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย (บางกิจกรรม)  ทุกกิจกรรมการแข่งขันได้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  เช่น การวาดภาพ  การเขียนเรียงความ  การคัดลายมือ  การแต่งคำประพันธ์  การจัดป้ายนิเทศ  การเปิดพจนานุกรมไทย  การตอบปัญหาประวัติและผลงานของสุนทรภู่  การประกวดขับร้องหมอลำอนุรักษ์ไทย  การอ่านทำนองเสนาะ  การแสดงละครประยุกต์วรรณกรรมสุนทรภู่  การแสดงจินตลีลา   ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะทำพิธีมอบรางวัลให้นักเรียนในวันถัดไป ณ บริเวณหน้าเสาธง  โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเสียงตามสายของโรงเรียน   ส่วนวันนี้ ขอนำเสนอรูปภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม  “รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี  ประจำปี ๒๕๕๖”  มาฝากผู้ชมทุกท่านครับ 

IMG_0036

คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปภาพกิจกรรมนี้จำนวนที่มากกว่า