คลังเก็บบล็อก

การวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน : คำนมัสการมาตาปิตุคุณ และคำนมัสการอาจริยคุณ

การวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน : คำนมัสการมาตาปิตุคุณ และคำนมัสการอาจริยคุณ 

          ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ที่เรียนวิชาภาษาไทยกับครูปิยะฤกษ์  ทำการวิเคราะห์คุณค่าบทอาขยาน  คำนมัสการมาตาปิตุคุณ และคำนมัสการอาจริยคุณ  และเขียนวิเคราะห์คุณค่าลงในกระดาษรายงานส่งคุณครู ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ครับ

บทอาขยาน คำนมัสการมาตาปิตุคุณ

         ข้าขอนบชนกคุณ          ชนนีเป็นเค้ามูล

ผู้กอบนุกูลพูน                       ผดุงจวบเจริญวัย

         ฟูมฟักทะนุถนอม          บ บำราศนิราไกล

แสนยากเท่าไรไร                    บ คิดยากลำบากกาย

         ตรากทนระคนทุกข์        ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วาย

ปกป้องซึ่งอันตราย                  จนได้รอดเป็นกายา

         เปรียบหนักชนกคุณ       ชนนีคือภูผา

ใหญ่พื้นพสุนธรา                    ก็ เทียบ บ เทียมทัน

         เหลือที่จะแทนทด         จะสนองคุณานันต์

แท้บูชไนยอัน                        อุดมเลิศประเสริฐคุณ

บทอาขยาน คำนมัสการอาจริยคุณ

         อนึ่งข้าคำนับน้อม          ต่อพระครูผู้การุณ

โอบเอื้อและเจือจุน                  อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์

         ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ     ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน

ชี้แจงและแบ่งปัน                   ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน

         จิตมากด้วยเมตตา         และกรุณา บ เอียงเอน

เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์          ให้ฉลาดและแหลมคม

         ขจัดเขลาบรรเทาโม-      หะจิตมืดที่งุนงม

กังขา ณ อารมณ์                    ก็สว่างกระจ่างใจ

         คุณส่วนนี้ควรนับ          ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร

ควรนึกและตรึกใน                  จิตน้อมนิยมชม