คลังเก็บบล็อก

ปฏิบัติธรรม ๕ วัน ๔ คืน โรงเรียนในฝัน

ปฏิบัติธรรม ๕ วัน ๔ คืน โรงเรียนในฝัน

   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  ณ ธุดงคสถานอุบลราชธานี  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยผู้เข้ารับการอบรมได้สมาทานและรักษาศีล ๘ ตลอดระยะเวลา ๕ วัน วันนี้ขอนำภาพบรรยากาศมาฝากผู้ติดตาม ครับ

IMG_5204

โฆษณา