คลังเก็บบล็อก

ครูภาษาไทยร่วมจัดแสดงผลงานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตร งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

         วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ร่วมนำเสนอผลงานครูและนักเรียนในการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตร  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  วันนี้จึงขอนำภาพกิจกรรมมาเสนอผู้ติดตาม ครับ

IMG_2501คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า