คลังเก็บบล็อก

พิธีมอบรางวัลจากการประกวดคำประพันธ์และบทละคร กิจกรรม “ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์ ตามโครงการรักการอ่าน

พิธีมอบรางวัลจากการประกวดคำประพันธ์และบทละคร  กิจกรรม “ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์  ตามโครงการรักการอ่าน

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ว่าที่ ร.ต.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ให้เกียรติมอบรางวัลหนังสือวรรณกรรมแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคำประพันธ์และบทละคร  กิจกรรม “ค่ายการอ่านสานสู่งานเขียนอย่างสร้างสรรค์  ตามโครงการรักการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕”  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดพิธีมอบรางวัล จำนวน  ๑๕  รางวัล  ณ  บริเวณหน้าเสาธง

IMG_6430

IMG_6429

IMG_6409