คลังเก็บบล็อก

พิธีมอบรางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ วันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๗

 พิธีมอบรางวัลการประกวดทักษะทางวิชาการ วันสุนทรภู่ ประจำปี  ๒๕๕๗

 

            วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘:๐๐ น.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนจากการจัดประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เนื่องในกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี ประจำปี ๒๕๕๗  การนี้ ว่าที่ ร.ต. กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและให้โอวาทแก่นักเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

IMG_7484คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

มอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม” สีสันวรรณกรรม

มอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม”  สีสันวรรณกรรม

          วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดพิธีมอบรางวัล “กิจกรรมตอบปัญหาวรรณกรรม”  สีสันวรรณกรรม ตามโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับ ม.ต้นและ  ม.ปลาย  การนี้ ท่าน ผอ.ว่าที่ ร.ต. กมล  สาดศรี  รอง ผอ. ดำรง  ใสแสง  รอง ผอ. ถาวร  ครองยุทธ  และ รอง ผอ. ธรรมนูญ  ใจเกื้อ  ให้เกียรติมอบรางวัลหนังสือวรรณกรรมแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล รวม ๒๐  คน  ณ  บริเวณหน้าเสาธง

IMG_6267 IMG_6268 IMG_6272 IMG_6275 IMG_6290 IMG_6291 IMG_6301