คลังเก็บบล็อก

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพานางสาวมันทนา ขุมกลาง เข้ารับรางวัลในโครงการประกวดบทเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย (๑๒ มกราคม ๒๕๕๖)

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพานางสาวมันทนา ขุมกลาง เข้ารับรางวัลในโครงการประกวดบทเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย  (๑๒ มกราคม ๒๕๕๖)

       วันที่  ๑๑-๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร พานางสาวมันทนา  ขุมกลาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไปรับรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๖ ณ  เซ็นทรัล  พลาซ่า  สาขาแจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ตามโครงการประกวดบทเรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖  หรือเทียบเท่า  เรื่อง  “ศาลรัฐธรรมนูญในความคาดหวังของประชาชนของสังคมไทย  นักเรียนดังกล่าวได้รับรางวัลชมเชย  เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  จากศาลรัฐธรรมนูญ  รับมอบจากนายวสันต์  สร้อยพิสุทธิ์  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  บรรยากาศในการรับรางวัลเป็นไปด้วยความสนุกสนานตามบรรยากาศของวันเด็กแห่งชาติโดยมีครอบครัวดารานักแสดงมาร่วมงานด้วย

DSC03253

DSC03233

DSC03250

DSC03262

DSC03265

DSC03271

DSC03272

DSC03244

มันทนา ขุมกลาง

มันทนา3

มันทนา2

ครูนำนักเรียนเข้าค่าย “ต้นกล้าวรรณกรรม” (๑-๔ ต.ค. ๕๕)

                 วันที่ ๑-๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕  คุณครูภาณี  พิลารักษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  นำนางสาวมันทนา  ขุมกลาง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๑   เดินทางไปเข้าค่าย  “ต้นกล้าวรรณกรรม”  ค่าย  “๗-๑๑  ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน”   ณ  บ้านผู้หว่าน  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม    นักเรียนคนดังกล่าวได้แสดงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยเขียนเรื่องสั้นให้คณะกรรมการพิจารณา  ผลปรากฏว่า ผลงานนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่าย  “ต่อยอดวรรณกรรม”  ในช่วงเดือนธันวาคม  ๒๕๕๕  ที่จะถึงนี้