คลังเก็บบล็อก

สาระภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ ๒ เหรียญทอง สู่ตัวแทนนักเรียน ศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๕๖

สาระภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ ๒ เหรียญทอง สู่ตัวแทนนักเรียน ศิลปฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๕๖

          เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  พานักเรียนจำนวน ๒๔  คน  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๑  (สหวิทยาเขต ๑-๒)  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๓  ปีการศึกษา  ณ  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  จังหวัดอุบลราชธานี  ผลปรากฏว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคว้ารางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  ตัวแทนเขตฯ  สู่ตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนธันวาคม นี้   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ขอขอบใจลูก ๆ นักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมและเต็มที่กับการเข้าร่วมประกวดแข่งขันมา ณ โอกาสนี้   ส่วนผลการแข่งขัน จำนวน ๑๓ รายการที่เข้าร่วม  ขอนำเสนอตามสไลด์ท้ายนี้ครับ

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๔-๖ จากการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับ สพม.๒๙

                นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ  ระดับชั้น  ม.๔-๖  จากการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  (กลุ่มที่ ๑  สหวิทยาเขต ๑, ๒, เอกชน, อปท)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕   ในวันอาทิตย์ที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  จังหวัดอุบลราชธานี   ผลปรากฏว่านักเรียนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙ กลุ่มที่ ๑  สหวิทยาเขต ๑, ๒, เอกชน, อปท   เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  ๖๒  วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ที่จะถึงนี้  ณ  จังหวัดชัยภูมิ  (โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล)   โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในครั้งนี้  คือ  นางสาวมัทนา  ขุมกลาง กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖/๑  ครูผู้ฝึกสอน  ได้แก่  คุณครูวิภาภรณ์  สุภาพิมพ์