คลังเก็บบล็อก

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖

      ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๕๖  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖  ทั้งในส่วนที่ สพม. เขต ๒๙ และโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารได้ดำเนินการจัดงานขึ้น  ขอเชิญทุกท่านรับชมภาพบรรยากาศ

IMG_7716

คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า