คลังเก็บบล็อก

ครูภาษาไทยเข้าประชุมเสวนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

          ครูปิยะฤกษ์   บุญโกศล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  “เข้าประชุมเสวนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ถนนวิภาวดี  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งการนี้มีผู้นำด้านการศึกษาในประเทศไทย  รวมกว่า ๒๐๐ คน  เข้าประชุมเสวนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอนในศตวรรษที่  ๒๑  เพื่อระดมความคิดเห็นและแนวความคิดในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อที่ ๓  เรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอน  ซึ่งมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประชุมเสวนา  และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่ร่วมรับฟังความคิดเห็นด้วย   วันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอนำภาพกิจกรรมมาเสนอ ครับ 

ประชุมเสวนาการใช้เทคโนโลยี (33)คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า