คลังเก็บบล็อก

ขอแสดงความยินดีกับแม่ครูดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

          วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ขอแสดงความยินดียิ่งกับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการเลือกจากนักเรียนให้เป็นแม่ครูดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๖   จำนวน ๓ ท่านประกอบด้วย  คุณครูภาณี  พิลารักษ์   คุณครูษษมา  ชิษณุ์สโรชิน   และคุณครูกรรณิการ์  พลพวก  ซึ่งได้รับเกียรติบัตรรางวัลจากท่านผู้อำนวยการ  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ประธานในพิธีฯ  เนื่องในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖   นอกจากนี้คุณครูภาษาไทยทุกท่านต่างพยายามมุ่งมั่นส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ให้นักเรียนและให้นักเรียนส่งผลงานการแต่งคำประพันธ์เข้าประกวด หัวข้อ “แม่ของฉัน” อีกด้วย  วันนี้ขอนำเสนอผลการแข่งขันทักษะการแต่งคำประพันธ์และรูปภาพกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ มาฝากผู้ติดตามทุกท่าน  เชิญชมครับ

001 IMG_5565 (1)คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า