คลังเก็บบล็อก

ขอแสดงความยินดีกับครูภาษาไทย คุณครูปิยะฤกษ์ บุญโกศลที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประเภทยอดเยี่ยม Thailand Social Media Aword 2013 และคุณครูกฤษณวรรณ วงศิริ ผู้ที่จะไปบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย

ขอแสดงความยินดีกับครูภาษาไทย  คุณครูปิยะฤกษ์  บุญโกศลที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประเภทยอดเยี่ยม Thailand Social Media Aword 2013   และคุณครูผู้ที่จะไปบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย

          วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้แสดงความยินดียิ่งกับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คุณครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล ที่ได้รับการเลือกจากการส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ ชื่อบล็อก “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์”  URL : http://krupiyarerk.wordpress.com/  ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Social Media Aword 2013  ผลงานระดับชาติ  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกฤษณวรรณ  วงศิริ  ลูกจ้างชั่วคราวที่จะไปบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบุคลากรในหน่วยงานราชการของเรามา ณ โอกาสนี้  นำรูปภาพกิจกรรมนี้ มาฝากผู้ติดตามทุกท่าน  เชิญรับชมครับ

IMG_5631คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า