คลังเก็บบล็อก

พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖

             ภาพบรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖  ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณหน้าเสาธง  นำภาพกิจกรรมในครั้งนี้มาฝากผู้มาเยี่ยมชมทุกท่านครับ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖

ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปี ๒๕๕๖

               จากการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ  สาระภาษาไทย  เนื่องในกิจกรรม  “รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี  ประจำปี ๒๕๕๖”  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  นั้น   มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก  ผลการตัดสินการประกวด/แข่งขันและพิธีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธงดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   วันนี้จึงนำผลการตัดสินมาแสดงให้ทราบอีกครั้ง ดังนี้

 

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

              ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จัดกิจกรรม “รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี  ประจำปี ๒๕๕๖”  วันต่อต้านยาเสพติด และสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างเวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๑:๓๐ น.  ณ  หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  โดยมีท่านว่าที่ ร.ต. กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  คุณครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเป็นจำนวนมาก  การนี้  ท่านกองตรี วรานนท์  ยิ้มมงคล  นายอำเภอเขื่องใน  ให้เกียรติมาร่วมงานวันสุนทรภู่  ซึ่งมีกิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย (บางกิจกรรม)  ทุกกิจกรรมการแข่งขันได้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  เช่น การวาดภาพ  การเขียนเรียงความ  การคัดลายมือ  การแต่งคำประพันธ์  การจัดป้ายนิเทศ  การเปิดพจนานุกรมไทย  การตอบปัญหาประวัติและผลงานของสุนทรภู่  การประกวดขับร้องหมอลำอนุรักษ์ไทย  การอ่านทำนองเสนาะ  การแสดงละครประยุกต์วรรณกรรมสุนทรภู่  การแสดงจินตลีลา   ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะทำพิธีมอบรางวัลให้นักเรียนในวันถัดไป ณ บริเวณหน้าเสาธง  โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเสียงตามสายของโรงเรียน   ส่วนวันนี้ ขอนำเสนอรูปภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม  “รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี  ประจำปี ๒๕๕๖”  มาฝากผู้ชมทุกท่านครับ 

IMG_0036

คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปภาพกิจกรรมนี้จำนวนที่มากกว่า

ผลการตัดสินการประกวดเรียงความ แต่งคำประพันธ์ และคำขวัญ เนื่องในกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

ผลการตัดสินการประกวดเรียงความ  แต่งคำประพันธ์  และคำขวัญ  เนื่องในกิจกรรมไหว้ครู  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 

      ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ผลการตัดสินการประกวดเรียงความ  แต่งคำประพันธ์  และคำขวัญ  เนื่องในกิจกรรมไหว้ครู  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  จากการที่นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวด  ครูภาษาไทยทั้ง ๑๒ ท่าน ดำเนินการพิจารณาผลงานเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  ปรากฏผลดังนี้

และขอนำภาพบรรยากาศกิจกรรมเนื่องในพิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  มาฝากกันครับ

คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปภาพกิจกรรมนี้จำนวนที่มากกว่า

คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปภาพกิจกรรมนี้จำนวนที่มากกว่า

ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

      คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐาน นักเรียนใหม่  ม.๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ระหว่างเวลา  ๐๙:๓๐ น. – ๑๐:๒๐ น.

IMG_8584

คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

    คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ให้ผู้เรียนในค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่  ม.๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมมณีเทวา  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  ระหว่างเวลา  ๐๙:๓๐ น. – ๑๐:๒๐ น.  

IMG_8212

คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ จัดโดยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 

IMG_7412 IMG_7424 IMG_7436 IMG_7438