คลังเก็บบล็อก

จัดแสดงแสดงนิทรรศการในงาน Lab School Symposium ๒๐๑๓

จัดแสดงแสดงนิทรรศการในงาน Lab School Symposium ๒๐๑๓

          คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Lab School Symposium ๒๐๑๓  ๘ จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง  ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ ศรีปทุมพิทยาคาร  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  การนี้ ครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล  ในนามตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารได้นำเสนอการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  โดยนำเสนอผลงาน การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (Social Media Online for Education in Thai Language)   วันนี้ขอนำภาพกิจกรรมบรรยากาศในงานมาฝากผู้ติดตาม ครับ

IMG_2265คลิกที่นี่-เพื่อดูกิจกรรมที่มากกว่า